Klauzula niedozwolona 4356 XVII AmC 324/12

Numer klauzuli:
4356
Data wyroku:
2012-12-19
Data wpisu:
2013-03-15
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym mowa w ust. 1 może również ulec przesunięciu, lecz nie dłużej niż o 100 (sto) dni w przypadku: opóźnienia płatności wymaganych niniejszą umową przez stronę zobowiązaną do kupna, innych przyczyn leżących po stronie zobowiązanej do kupna uniemożliwiających bądź utrudniających wykonanie robót w przewidzianym terminie

Kolejne klauzule

2013-03-15

4355 XVII AmC 1583/12

Sklep [...] nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej lub ...

2013-03-15

4357 XVII AmC 324/12

Strony ustalają, iż termin na usunięcie wad podany w protokole nie może być dłuższy, niż (...