Klauzula niedozwolona 4357 XVII AmC 324/12

Numer klauzuli:
4357
Data wyroku:
2012-12-19
Data wpisu:
2013-03-15
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony ustalają, iż termin na usunięcie wad podany w protokole nie może być dłuższy, niż (…) b) 90 (dziewięćdziesiąt) dni od przeprowadzenia oględzin i sporządzania protokołu - w przypadkach gdy usunięcie wad nie będzie zależało jedynie od strony zobowiązanej do sprzedaży, a od osób trzecich, bądź też, gdy wada będzie na tyle skomplikowana, iż nie będzie możliwe usunięcie jej w terminie podanym w wyżej wymienionym punkcie

Kolejne klauzule

2013-03-15

4356 XVII AmC 324/12

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym mowa w ust. 1 może również ulec przesunięciu, lec...

2013-03-15

4358 XVII AmC 324/12

W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności przez stronę zobowiązaną do kupna określonych w nini...