Klauzula niedozwolona 4358 XVII AmC 324/12

Numer klauzuli:
4358
Data wyroku:
2012-12-19
Data wpisu:
2013-03-15
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności przez stronę zobowiązaną do kupna określonych w niniejszej umowie większej, niż 30 (trzydzieści dni), strona zobowiązana do sprzedaży zachowując prawo do odstąpienia od umowy oraz do innych przysługujących jej roszczeń z tego tytułu, wynikających z niniejszej umowy może przerwać roboty budowlane dotyczące wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego bez powiadomienia o tym strony zobowiązanej do kupna

Kolejne klauzule

2013-03-15

4357 XVII AmC 324/12

Strony ustalają, iż termin na usunięcie wad podany w protokole nie może być dłuższy, niż (...

2013-03-20

4359 XVII AmC5752/11

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone przez Abonenta korzyści...