Klauzula niedozwolona 4359 XVII AmC5752/11

Numer klauzuli:
4359
Data wyroku:
2012-07-26
Data wpisu:
2013-03-20
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone przez Abonenta korzyści

Kolejne klauzule

2013-03-15

4358 XVII AmC 324/12

W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności przez stronę zobowiązaną do kupna określonych w nini...

2013-03-20

4360 XVII AmC 5750/11

Jeżeli zawieszenie Usług nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Abonenta, nie zwalnia to Abo...