Klauzula niedozwolona 4360 XVII AmC 5750/11

Numer klauzuli:
4360
Data wyroku:
2012-07-26
Data wpisu:
2013-03-20
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Jeżeli zawieszenie Usług nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Abonenta, nie zwalnia to Abonenta z obowiązku zapłaty Opłat Abonamentowych za okres zawieszenia

Kolejne klauzule

2013-03-20

4359 XVII AmC5752/11

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone przez Abonenta korzyści...

2013-03-20

4361 XVII AmC 5751/11

Odpowiedzialność operatora wobec Abonenta na podstawie umowy w danym Okresie Rozliczeniowym nie mo...