Klauzula niedozwolona 4366 XVII AmC 3278/12

Numer klauzuli:
4366
Data wyroku:
2012-11-29
Data wpisu:
2013-03-20
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej [...] opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń…

Kolejne klauzule

2013-03-20

4367 XVII AmC 3278/12

Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny ...