Klauzula niedozwolona 4367 XVII AmC 3278/12

Numer klauzuli:
4367
Data wyroku:
2012-11-29
Data wpisu:
2013-03-20
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego

Kolejne klauzule

2013-03-20

4366 XVII AmC 3278/12

Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej [...] opisy produktó...

2013-03-20

4368 XVII AmC 3278/12

Należność za odesłany towar zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe, w ciagu 14 dni od dat...