Klauzula niedozwolona 4368 XVII AmC 3278/12

Numer klauzuli:
4368
Data wyroku:
2012-11-29
Data wpisu:
2013-03-20
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Należność za odesłany towar zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe, w ciagu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. Należność za towar wysłany uprzednio na koszt [...] (zamówienie powyżej 399 zł), zostanie pomniejszona o zrealizowane koszty wysyłki...

Kolejne klauzule

2013-03-20

4367 XVII AmC 3278/12

Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny ...

2013-03-20

4369 XVII AmC 3274/12

Wszelkie koszty związane z odstąpieniem od umowy, a w szczególności koszty przesyłki ponosi Kli...