fb

Klauzula niedozwolona 4444 XVII AmC 1251/12

Numer klauzuli:
4444
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Operatora, chyba że postanowienia niniejszego regulaminu stanowią inaczej (§ 12 pkt 8 regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4443 XVII AmC 1251/12

Zmiana regulaminu nie stanowi zmiany warunków umowy (§ 12 pkt 7 regulaminu)...

2013-04-05

4445 XVII AmC 1251/12

Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty...