Klauzula niedozwolona 4445 XVII AmC 1251/12

Numer klauzuli:
4445
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji danych, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług Operatora w szczególności wynikających z (...) (§ 11 pkt 1 regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4444 XVII AmC 1251/12

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Operatora, chyba że p...