fb

Klauzula niedozwolona 4464 XVII AmC 5379/11

Numer klauzuli:
4464
Data wyroku:
2013-01-04
Data wpisu:
2013-04-10
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Podczas imprez młodzieżowych w przypadku aroganckiego zachowania, wybryków chuligańskich [...] zastrzega sobie prawo odesłania Uczestnika do domu na koszt rodziców/opiekunów, którzy ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na imprezie

Kolejne klauzule

2013-04-10

4463 XVII AmC 3545/12

9. Zakupiony towar można zwrócić w terminie 30 dni od daty dostarczenia bez podania przyczyny. W ...

2013-04-10

4465 XVII AmC 5409/11

[...] zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w trakcie realizacji impr...