Klauzula niedozwolona 4465 XVII AmC 5409/11

Numer klauzuli:
4465
Data wyroku:
2013-01-04
Data wpisu:
2013-04-10
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

[...] zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie realizacji programu. Wszelkie koszty powstałe w tej sytuacji ponosi Uczestnik

Kolejne klauzule

2013-04-10

4464 XVII AmC 5379/11

Podczas imprez młodzieżowych w przypadku aroganckiego zachowania, wybryków chuligańskich [...] ...

2013-04-10

4466 XVII AmC 2964/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy [...]...