Klauzula niedozwolona 4491 XVII AmC 4347/12

Numer klauzuli:
4491
Data wyroku:
2013-01-10
Data wpisu:
2013-04-11
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Jeśli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby Operatora, są spowodowane awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż cztery następujące po sobie dni, wówczas Abonament zostanie obniżony (…) o 1/30 za każdy kolejny dzień awarii (w którym nastąpiło przynajmniej sześć godzin braku sygnału)

Kolejne klauzule

2013-04-11

4490 XVII AmC 3773/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi, będące następstwem (…...

2013-04-11

4492 XVII AmC 148/12

Serwis [...] nie ponosi odpowiedzialności za zlecenia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nie...