Klauzula niedozwolona 4490 XVII AmC 3773/12

Numer klauzuli:
4490
Data wyroku:
2013-03-06
Data wpisu:
2013-04-11
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi, będące następstwem (…) wyłącznie z winy osób trzecich

Kolejne klauzule

2013-04-11

4489 XVII AmC 5499/11

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy...

2013-04-11

4491 XVII AmC 4347/12

Jeśli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby O...