fb

Klauzula niedozwolona 4496 XVII AmC153/12

Numer klauzuli:
4496
Data wyroku:
2013-01-09
Data wpisu:
2013-04-11
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Operator zastrzega prawo zmiany powyższego regulaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem (informacja na stronie głównej)

Kolejne klauzule

2013-04-11

4495 XVII AmC 152/12

Operator i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot czy też odmowę przyj...

2013-04-12

4497 XVII AmC 3122/12

Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciw...