Klauzula niedozwolona 4497 XVII AmC 3122/12

Numer klauzuli:
4497
Data wyroku:
2012-06-04
Data wpisu:
2013-04-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko [...]

Kolejne klauzule

2013-04-11

4496 XVII AmC153/12

Operator zastrzega prawo zmiany powyższego regulaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem (informacja na stro...

2013-04-12

4498 XVII AmC 3124/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek ni...