Klauzula niedozwolona 4498 XVII AmC 3124/12

Numer klauzuli:
4498
Data wyroku:
2012-06-04
Data wpisu:
2013-04-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich

Kolejne klauzule

2013-04-12

4497 XVII AmC 3122/12

Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciw...

2013-04-12

4499 XVII AmC 3020/11

Apteka zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu bez powiadomienia...