Klauzula niedozwolona 4499 XVII AmC 3020/11

Numer klauzuli:
4499
Data wyroku:
2012-12-11
Data wpisu:
2013-04-12
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Apteka zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu bez powiadomienia

Kolejne klauzule

2013-04-12

4498 XVII AmC 3124/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek ni...

2013-04-12

4500 XVII AmC 3021/11

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między apteką internetową, a jej klientami, jest sąd...