fb

Klauzula niedozwolona 4541 XVII AmC 2540/12

Numer klauzuli:
4541
Data wyroku:
2013-02-08
Data wpisu:
2013-04-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną

Kolejne klauzule

2013-04-24

4540 XVIIAmC 2536/12

Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana ...

2013-04-24

4542 XVII AmC 3748/12

Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a [...], dotyczących świadczenia usł...