Klauzula niedozwolona 4543 XVII AmC 3036/12

Numer klauzuli:
4543
Data wyroku:
2013-01-29
Data wpisu:
2013-04-24
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprawdzanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków

Kolejne klauzule

2013-04-24

4542 XVII AmC 3748/12

Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a [...], dotyczących świadczenia usł...

2013-04-24

4544 XVII AmC 3746/12

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprz...