Klauzula niedozwolona 4544 XVII AmC 3746/12

Numer klauzuli:
4544
Data wyroku:
2013-01-09
Data wpisu:
2013-04-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu w sklepach wymienionych w załączniku (…) oraz na stronie internetowej (…)

Kolejne klauzule

2013-04-24

4543 XVII AmC 3036/12

Sprawdzanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszcze...

2013-04-25

4545 XVII AmC 3876/10

§ 5 ust. 1 (…) Kupujący oświadczają, że akceptują, iż zgodnie z przepisami prawa, w tym pra...