Klauzula niedozwolona 4545 XVII AmC 3876/10

Numer klauzuli:
4545
Data wyroku:
2011-09-30
Data wpisu:
2013-04-25
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

§ 5 ust. 1 (…) Kupujący oświadczają, że akceptują, iż zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego projekt Budynku i jego otoczenia może podlegać korektom

Kolejne klauzule

2013-04-24

4544 XVII AmC 3746/12

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprz...

2013-04-25

4546 XVII AmC 3876/10

§ 5 ust. 2 Strony zgodnie ustalają, iż termin zakończenia budowy Budynku wskazany w ust. 1 może...