Klauzula niedozwolona 4548 XVII AmC 3876/10

Numer klauzuli:
4548
Data wyroku:
2011-09-30
Data wpisu:
2013-04-25
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

§ 5 ust. 8 - Kupujący upoważniają Spółkę do dokonania takich zmian w zakresie Budynku, jakie wynikać będą z przepisów prawa lub uwarunkowań technicznych, a których wprowadzenie może zostać nakazane przez organy administracji publicznej, lub których wprowadzenie z innych przyczyn będzie konieczne, o ile zmiany te nie będą oznaczać zasadniczej zmiany warunków niniejszych Umów (...)

Kolejne klauzule

2013-04-25

4547 XVII AmC 3876/10

§ 5 ust. 3 - Opóźnienia w budowie powstałe z przyczyn wskazanych powyżej nie dają podstawy do ...

2013-04-25

4549 XVII AmC 3876/10

§ 5 ust. 20 - Kupujący zobowiązują się od Dnia Odbioru Przedmiotów Umów w tym od wydania zast...