Klauzula niedozwolona 4547 XVII AmC 3876/10

Numer klauzuli:
4547
Data wyroku:
2011-09-30
Data wpisu:
2013-04-25
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

§ 5 ust. 3 - Opóźnienia w budowie powstałe z przyczyn wskazanych powyżej nie dają podstawy do powstania po stronie Spółki odpowiedzialności odszkodowawczej

Kolejne klauzule

2013-04-25

4546 XVII AmC 3876/10

§ 5 ust. 2 Strony zgodnie ustalają, iż termin zakończenia budowy Budynku wskazany w ust. 1 może...

2013-04-25

4548 XVII AmC 3876/10

§ 5 ust. 8 - Kupujący upoważniają Spółkę do dokonania takich zmian w zakresie Budynku, jakie ...