Klauzula niedozwolona 4619 XVII AmC 4364/12

Numer klauzuli:
4619
Data wyroku:
2013-01-17
Data wpisu:
2013-05-14
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

Słuchacz zobowiązuje się do: (…) pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Szkołę Morską w związku z rezygnacją Słuchacza ze studiów albo wykreśleniem go z listy uczniów, z przyczyn leżących po jego stronie

Kolejne klauzule

2013-05-14

4618 XVII AmC 1882/12

Sklep nie odpowiada za opóźnienia w realizacji spowodowane nieprawidłową pracą kurierów...

2013-05-14

4620 XVII AmC 4364/12

W celu zabezpieczenia wszystkich należności na rzecz [...] wynikających z niniejszej umowy Słuc...