Klauzula niedozwolona 4620 XVII AmC 4364/12

Numer klauzuli:
4620
Data wyroku:
2013-01-17
Data wpisu:
2013-05-14
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

W celu zabezpieczenia wszystkich należności na rzecz [...] wynikających z niniejszej umowy Słuchacz zobowiązany jest złożyć w [...] weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty wymienionej w Par. 5, ust.1

Kolejne klauzule

2013-05-14

4619 XVII AmC 4364/12

Słuchacz zobowiązuje się do: (…) pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Szkołę Morsk...

2013-05-14

4621 XVII AmC 4364/12

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia końcowego rozliczenia wszystkich wzajemych...