fb

Klauzula niedozwolona 4621 XVII AmC 4364/12

Numer klauzuli:
4621
Data wyroku:
2013-01-17
Data wpisu:
2013-05-14
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia końcowego rozliczenia wszystkich wzajemych zobowiązań stron

Kolejne klauzule

2013-05-14

4620 XVII AmC 4364/12

W celu zabezpieczenia wszystkich należności na rzecz [...] wynikających z niniejszej umowy Słuc...

2013-05-14

4622 XVII AmC 4364/12

W każdym przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy Słuchacz reguluje należność na rzecz [...