Klauzula niedozwolona 4622 XVII AmC 4364/12

Numer klauzuli:
4622
Data wyroku:
2013-01-17
Data wpisu:
2013-05-14
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

W każdym przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy Słuchacz reguluje należność na rzecz [...] obliczoną jako 1/30 kwoty wymienionej w Par. 5, pomnożoną przez liczbę miesięcy trwania umowy

Kolejne klauzule

2013-05-14

4621 XVII AmC 4364/12

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia końcowego rozliczenia wszystkich wzajemych...

2013-05-14

4623 XVII AmC 4348/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu z przyczyn leżących poza ...