Klauzula niedozwolona 4623 XVII AmC 4348/12

Numer klauzuli:
4623
Data wyroku:
2013-01-10
Data wpisu:
2013-05-14
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu z przyczyn leżących poza jego zasięgiem, dotyczy to wadliwego funkcjonowania i awarii łączy innych operatorów i straty z nimi związane

Kolejne klauzule

2013-05-14

4622 XVII AmC 4364/12

W każdym przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy Słuchacz reguluje należność na rzecz [...

2013-05-14

4624 XVII AmC 4348/12

W przypadku zalegania przez Abonenta za dwa okresy rozliczeniowe - Operator ograniczy Abonentowi dos...