Klauzula niedozwolona 4637 XVII AmC 3518/12

Numer klauzuli:
4637
Data wyroku:
2013-03-25
Data wpisu:
2013-05-20
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług

Kolejne klauzule

2013-05-20

4636 XVII AmC 3517/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w świadczeniu Usług (…) spow...

2013-05-20

4638 XVII AmC 5820/11

Przez okres ograniczenia lub zawieszenia Usługi z przyczyn określonych w ust. 4, Abonent jest zobo...