Klauzula niedozwolona 4638 XVII AmC 5820/11

Numer klauzuli:
4638
Data wyroku:
2013-01-22
Data wpisu:
2013-05-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Przez okres ograniczenia lub zawieszenia Usługi z przyczyn określonych w ust. 4, Abonent jest zobowiązany do zapłaty miesięcznych abonamentowych opłat w wysokości wynikającej z Cennika

Kolejne klauzule

2013-05-20

4637 XVII AmC 3518/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lu...

2013-05-20

4639 XVII AmC5821/11

[...] nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w świadczeniu Usługi...