Klauzula niedozwolona 4639 XVII AmC5821/11

Numer klauzuli:
4639
Data wyroku:
2013-01-22
Data wpisu:
2013-05-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w świadczeniu Usługi

Kolejne klauzule

2013-05-20

4638 XVII AmC 5820/11

Przez okres ograniczenia lub zawieszenia Usługi z przyczyn określonych w ust. 4, Abonent jest zobo...

2013-05-20

4640 XVII AmC 1872/12

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szko...