Klauzula niedozwolona 4690 XVII AmC 3809/12

Numer klauzuli:
4690
Data wyroku:
2013-03-12
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru, po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru

Kolejne klauzule

2013-05-22

4689 XVII AmC 1915/12

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać towar w swoim or...

2013-05-22

4691 XVII AmC 3330/10

W przypadku rezygnacji przez klienta z uczestnictwa Organizator będzie pobierał opłaty w następu...