Klauzula niedozwolona 4691 XVII AmC 3330/10

Numer klauzuli:
4691
Data wyroku:
2012-01-17
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

W przypadku rezygnacji przez klienta z uczestnictwa Organizator będzie pobierał opłaty w następującej wysokości: 20% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie przed terminem wyjazdu 50% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 15 dnia włącznie przed terminem wyjazdu 70% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 14 do 3 dnia włącznie przed terminem wyjazdu90% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej na 2 dni włącznie do samego dnia wyjazdu

Kolejne klauzule

2013-05-22

4690 XVII AmC 3809/12

W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru, po pomniejs...

2013-05-22

4692 XVII AmC 3027/12

Za niewykonanie lub nienależyte usług Operator ponosi względem Abonenta odpowiedzialność w gran...