Klauzula niedozwolona 4741 XVII AmC 3469/12

Numer klauzuli:
4741
Data wyroku:
2013-02-25
Data wpisu:
2013-05-24
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Zmiany w zamówieniu Nabywca może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Nabywca może zrezygnować w całości ze złożonego zamówienia do momentu jego wysłania. Zamówienia już zapłacone: jeżeli Nabywca zrezygnuje z takiego zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu, sklep potrąca od zwróconej kwoty prowizje bankowe związane z tym zamówieniem. Zwrot następuje wyłącznie przelewem na koncie bankowym. Zmiany w zamówieniu i rezygnacja z zamówienia możliwe są jedynie poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta

Kolejne klauzule

2013-05-24

4740 XVII AmC 3526/12

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechaniczych lub braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywane...

2013-05-24

4742 XVII AmC1123/11

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...