Klauzula niedozwolona 4742 XVII AmC1123/11

Numer klauzuli:
4742
Data wyroku:
2012-05-28
Data wpisu:
2013-05-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miasta Krakowa

Kolejne klauzule

2013-05-24

4741 XVII AmC 3469/12

Zmiany w zamówieniu Nabywca może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przeka...

2013-05-24

4743 XVII AmC 3251/12

W przypadku niedopełnienia przez Abonenta tego obowiązku wszelka korespondencja kierowana do Abone...