Klauzula niedozwolona 4760 XVII AmC2541/12

Numer klauzuli:
4760
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych / transportowych jest spisanie przy udziale pracowników Sklepu Internetowego [...] (w przypadku odbioru towaru przez klienta z magazynu sprzedawcy) lub pracownika firmy kurierskiej Protokołu Szkodowego szczegółowo opisującego uszkodzenia i przesłanie go wraz ze zgłoszeniem reklamacji

Kolejne klauzule

2013-05-29

4759 XVII AmC 8181/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską...

2013-05-29

4761 XVII AmC 2566/11

Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w ...