Klauzula niedozwolona 4761 XVII AmC 2566/11

Numer klauzuli:
4761
Data wyroku:
2012-05-28
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (…).

Kolejne klauzule

2013-05-29

4760 XVII AmC2541/12

Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych / transportowych ...

2013-05-29

4762 XVII AmC 4410/12

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (…) przerwania (…) Konkursu w razie gdyby taka...