Klauzula niedozwolona 4762 XVII AmC 4410/12

Numer klauzuli:
4762
Data wyroku:
2013-03-26
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (…) przerwania (…) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (…) zmianą obowiązującego prawa (…)

Kolejne klauzule

2013-05-29

4761 XVII AmC 2566/11

Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w ...

2013-05-29

4763 XVII AmC 4411/12

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (…) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konie...