Klauzula niedozwolona 4770 XVII AmC 4418/12

Numer klauzuli:
4770
Data wyroku:
2013-03-26
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość (…) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (…) zmianą obowiązującego prawa (…)

Kolejne klauzule

2013-05-29

4769 XVII AmC 4417/12

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość (…) przerwania (…) Konkursu w razie gdyby taka...

2013-05-29

4771 XVII AmC 4419/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa technicznych nieprawidłowości w transmisj...