Klauzula niedozwolona 4771 XVII AmC 4419/12

Numer klauzuli:
4771
Data wyroku:
2013-03-26
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa technicznych nieprawidłowości w transmisji komunikatów w czasie danej edycji Konkursu będących efektem zdarzeń, których nie można było przewidzieć (…)

Kolejne klauzule

2013-05-29

4770 XVII AmC 4418/12

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość (…) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konie...

2013-05-29

4772 XVII AmC 1939/12

Sprzedający będzie dążył do polubownego rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów jakie mogą...