Klauzula niedozwolona 4772 XVII AmC 1939/12

Numer klauzuli:
4772
Data wyroku:
2012-09-28
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sprzedający będzie dążył do polubownego rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć w związku z realizowaną przez sklep działalnością, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej instancją rozstrzygającą będzie rzeczowo właściwy sąd z siedzibą w Poznaniu

Kolejne klauzule

2013-05-29

4771 XVII AmC 4419/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa technicznych nieprawidłowości w transmisj...

2013-05-29

4773 XVII AmC 2978/12

Sklep internetowy [...] gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w terminie 5 dni roboczych przel...