Klauzula niedozwolona 4782 XVII AmC 5666/11

Numer klauzuli:
4782
Data wyroku:
2012-02-29
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Sieci oraz Sieci Użytkowników, w przypadku powtarzającego się z dużą częstotliwością przeciążenia Sieci

Kolejne klauzule

2013-05-29

4781 XVII AmC 5665/11

Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. O zmianie Cennika Abonent zostanie powiadomiony w okr...

2013-05-29

4783 XVII AmC 5667/11

Operator odpowiada wobec Abonenta za poniesioną przez niego stratę z tytułu niewykonania lub nien...