fb

Klauzula niedozwolona 4783 XVII AmC 5667/11

Numer klauzuli:
4783
Data wyroku:
2012-02-29
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Operator odpowiada wobec Abonenta za poniesioną przez niego stratę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści (…)

Kolejne klauzule

2013-05-29

4782 XVII AmC 5666/11

Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Sieci oraz Sieci Użytkowników, w przypadku...

2013-06-06

4784 XVII AmC 2122/10

Keratronik zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku zaistnienia okoliczności niezależny...