Klauzula niedozwolona 4787 XVII AmC 2132/10

Numer klauzuli:
4787
Data wyroku:
2011-09-14
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Za wszystkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególności z podania błędnego numeru lub nazwy rachunku, bądź niewłaściwej nazwy siedziby placówki Banku prowadzącej rachunek, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient

Kolejne klauzule

2013-06-06

4786 XVII AmC 2131/10

Bank ma prawo do odmowy uruchomienia Kanału Bankowości Elektronicznej bez podania przyczyny...

2013-06-06

4788 XVII AmC 2134/10

Bank nie odpowiada za skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łącz tele...