Klauzula niedozwolona 4788 XVII AmC 2134/10

Numer klauzuli:
4788
Data wyroku:
2011-09-14
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Bank nie odpowiada za skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łącz telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Banku i szkody przez nie wywołane

Kolejne klauzule

2013-06-06

4787 XVII AmC 2132/10

Za wszystkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególności...

2013-06-06

4789 XVII AmC 2135/10

Bank nie odpowiada za niezrealizowanie dyspozycji w ramach systemu eBankNet z przyczyn niezależnych...