Klauzula niedozwolona 4790 XVII AmC2136/10

Numer klauzuli:
4790
Data wyroku:
2011-09-14
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Bank może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn, w szczególności…

Kolejne klauzule

2013-06-06

4789 XVII AmC 2135/10

Bank nie odpowiada za niezrealizowanie dyspozycji w ramach systemu eBankNet z przyczyn niezależnych...

2013-06-06

4791 XVII AmC 2137/10

Wszelka korespondencja z Bankiem odbywa się na adresy korespondencyjne podane w Umowie i strony uwa...