Klauzula niedozwolona 4791 XVII AmC 2137/10

Numer klauzuli:
4791
Data wyroku:
2011-11-08
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Wszelka korespondencja z Bankiem odbywa się na adresy korespondencyjne podane w Umowie i strony uważają ją za skuteczną z chwilą jej doręczenia lub awizowania przez pocztę pod tym adresem

Kolejne klauzule

2013-06-06

4790 XVII AmC2136/10

Bank może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn, w szczególności…...

2013-06-06

4792 XVII AmC 2601/10

[...] nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia Identyfikatora oraz haseł do kana...