Klauzula niedozwolona 4792 XVII AmC 2601/10

Numer klauzuli:
4792
Data wyroku:
2012-01-27
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia Identyfikatora oraz haseł do kanałów dostępu przez osoby trzecie

Kolejne klauzule

2013-06-06

4791 XVII AmC 2137/10

Wszelka korespondencja z Bankiem odbywa się na adresy korespondencyjne podane w Umowie i strony uwa...

2013-06-06

4793 XVII AmC 3525/10

Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat w trakcie t...