Klauzula niedozwolona 4793 XVII AmC 3525/10

Numer klauzuli:
4793
Data wyroku:
2012-02-22
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat w trakcie trwania umowy rachunku bankowego, ogłaszanej poprzez zamieszczenie komunikatów na tablicach ogłoszeń znajdujących się w lokalach Banku

Kolejne klauzule

2013-06-06

4792 XVII AmC 2601/10

[...] nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia Identyfikatora oraz haseł do kana...

2013-06-06

4794 XVII AmC 3777/10

Przedmiotem umowy jest nauczanie języka angielskiego (…) w siedzibie Szkoły przy ul. [...] lub w...